• Polka Dots Embossed

  CDG Wallet Polka Dots Embossed (Black)
  CDG Wallet Polka Dots Embossed (Black)
  CDG Wallet Polka Dots Embossed (Black)
 • Tartan Patchwork

  Wallets — Tartan Patchwork
 • Gold

  CdG Wallet Gold/Silver (SA3100G)
  CdG Wallet Gold/Silver (SA3100G)
  CdG Wallet Gold/Silver (SA3100G)
 • Silver

  CdG Wallet Gold/Silver (SA3100G)
  CdG Wallet Gold/Silver (SA3100G)
  CdG Wallet Gold/Silver (SA3100G)
 • CDG Huge Logo

  CdG Wallet Huge Logo (SA3100HL)
  CdG Wallet Huge Logo (SA3100HL)
  CdG Wallet Huge Logo (SA3100HL)
 • Embossed Logotype

  CdG Wallet Embossed Logotype2 (SA3100EG)
  CdG Wallet Embossed Logotype2 (SA3100EG)
  CdG Wallet Embossed Logotype2 (SA3100EG)
 • Colour Plain

  CdG Wallet Colored Leather (SA3100 Green)
  CdG Wallet Colored Leather (SA3100 Green)
  CdG Wallet Colored Leather (SA3100 Green)
 • Ruby Eye

  CdG Wallet Ruby Eye (8Z-W031-051-1-1)
  CdG Wallet Ruby Eye (8Z-W031-051-1-1)
  CdG Wallet Ruby Eye (8Z-W031-051-1-1)
 • Fluo Squares

  CdG Wallet Fluo Squares (SA3100FS)
  CdG Wallet Fluo Squares (SA3100FS)
  CdG Wallet Fluo Squares (SA3100FS)
 • Classic Plain

  CdG Wallet Classic (SA3100)
  CdG Wallet Classic (SA3100)
  CdG Wallet Classic (SA3100)
 • Colour Inside

  CdG Wallet Colour Inside (SA3100IC Brown Orange)
  CdG Wallet Colour Inside (SA3100IC Brown Orange)
  CdG Wallet Colour Inside (SA3100IC Brown Orange)
 • Brick

  CdG Wallet BRICK (SA3100BK) BLACK
  CdG Wallet BRICK (SA3100BK) BLACK
  CdG Wallet BRICK (SA3100BK) BLACK
 • Fat Tortoise

  CdG Wallet Fat Tortoise (SA3100FT)
  CdG Wallet Fat Tortoise (SA3100FT)
  CdG Wallet Fat Tortoise (SA3100FT)
 • Intersection

  CdG Wallet Intersection (SA3100LS)
  CdG Wallet Intersection (SA3100LS)
  CdG Wallet Intersection (SA3100LS)
 • Luxury Group

  CdG Wallet Luxury (SA3100LG)
  CdG Wallet Luxury (SA3100LG)
  CdG Wallet Luxury (SA3100LG)
 • Mirror Inside

  CdG Wallet Mirror Inside (SA3100MI)
  CdG Wallet Mirror Inside (SA3100MI)
  CdG Wallet Mirror Inside (SA3100MI)
 • Navy & Bottle Green

  CdG Wallet Classic Leather Line (SA3100 DKGRN)
  CdG Wallet Classic Leather Line (SA3100 DKGRN)
  CdG Wallet Classic Leather Line (SA3100 DKGRN)
 • Polka Dots Printed

  CdG Wallet Polka Dots Printed (SA3100PD Navy)
  CdG Wallet Polka Dots Printed (SA3100PD Navy)
  CdG Wallet Polka Dots Printed (SA3100PD Navy)
 • Rubber Dot

  CdG Wallet Rubber Dot (SA3100RD)
  CdG Wallet Rubber Dot (SA3100RD)
  CdG Wallet Rubber Dot (SA3100RD)
 • Bag

  Wallets — Bag
 • Belt

  Wallets — Belt